Hofstede Timmerman is VCA* 2008/5.1 en Criteria Uitvoeren Veiligheidsinspecties door Mechanisatie bedrijven gecertificeerd.

Veilig werken begint bij goed onderhoud. Keuren is dan belangrijk en vaak zelfs verplicht. Is het niet door afnemers, dan is het wel door de ARBO-wet. Door uw machines regelmatig te laten keuren door een VA KEUR keuringsbedrijf, voldoen uw machines aan de huidige geldende veiligheidseisen en dragen zij bij aan betere ARBO omstandigheden.

Hofstede Timmerman. is VCA gecertificeerd en is gerechtigd om uw arbeidsmiddelen en elektrische gereedschappen te keuren. Hieronder vallen o.a. ook uw tuin & parkmachines, tractoren, heftrucks, grondverzetmachine, stratenmakersmateriaal, kranen en andere machines. Aan de hand van het VA KEUR inspectiesysteem, keuren speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters uw machines. De keuring wordt uitgevoerd conform vastgelegde procedures. Van elke gekeurde machine ontvangt u een schriftelijke rapportage. De keurmeesters zullen uw goedgekeurde machines voorzien van een VA KEUR sticker. Het VA KEUR keurmerk geniet het vertrouwen van de Arbeidsinspectie.

SKL keuringsbedrijf voor motorvatspuiten en selectieve onkruidbestrijding.